13 Mayıs 2012 Pazar

Hz. Muhammmed Danışarak İş Yapardı-1


 Öğrencilerinizin insanların her şeyi bilemediklerini, bilenlere danışarak sıkıntılarını aşabileceklerini,
Hz. Muhammed’in de bunu örnek olarak gösterdiğini kavramalarını sağlamalıyız. “... eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun.” (Enbiya suresi, 7. ayet.) ayetini yorumlamarını beklerim. Insan, her konuda yeterli bilgi sahibi olmayabilir. Herhangi bir iş yaparken, bir karar verirken başkalarına danışma gereği duyabilir. Bilmediğimiz konularda bilenlere danışarak iş yapmaya “istişare” denir. Hz. Muhammed, Kur’an’ın buyruklarına uymuş ve kararlarını vermeden önce mutlaka çevresindekilerle istişare etmiştir. Örneğin; Hendek Savaşı’nda nasıl bir yöntem izleneceği konusunu
arkadaşlarına sormuştu. İçlerinden Selman-i Farisî isimli biri, şehrin çevresine geniş
hendekler kazılarak savunma yapılmasını önermişti. Peygamberimiz de bu öneriye uygun
davrandı. Hz. Muhammed’in istişareye verdiği önemi arkadaşı Ebu Hureyre şöyle anlatıyor: “Sevgili
Peygamberimizden daha fazla arkadaşlarına danışan hiç kimse görmedim.”
İstişarenin birde manevi yönü üzerinde durarım. Bu insanların maddi dayanışmanın yanında manevi dayanışma olan dua nin önemini öğrencilerime anlatırım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Günün Hadisi

HABER BANDI